“Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej ale w piaskownicach”

Robert Fulghum

 

Regulamin Drukuj

"WESOŁE PRZEDSZKOLE" właściciel - Edyta Szostakiewicz


1.  WESOŁE PRZEDSZKOLE przy ul. Partyzanckiej 19 w Mełgwi  to niepubliczna placówka oświatowa sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od 2 do 7 lat.
Funkcję dyrektora pełni  Halina Efir.

2.  Przedszkole działa zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do szkół  i placówek niepublicznych.

3.  Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30,
Po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem, istnieje możliwość dłuższego pobytu dziecka.

4.  W przypadku wolnych miejsc zapisy prowadzone są przez cały rok.. Przyjmujemy wszystkie dzieci (dzieci z alergią po wcześniejszym ustaleniu szczegółów dotyczących wyżywienia z personelem).

5.  Z placówki dziecko może być odebrane przez rodziców oraz inne osoby za 
ich pisemnym upoważnieniem. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu.

6.  Rodzice są zobowiązani do zawiadamiania personelu o nieobecności dziecka możliwie jak najszybciej.

7.  Dzieci, które korzystają ze wszystkich posiłków proponowanych przez przedszkole, przyprowadzane są do godz. 8.00.


8.  W przedszkolu nie wolno podawać żadnych leków oraz stosować żadnych zabiegów lekarskich z wyjątkiem nagłych przypadków bezpośrednio ratujących życie dziecka, zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

9.  W trosce o dobro dziecka, prosimy o systematyczny kontakt z nauczycielami oraz  czytanie informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń.


10.  Wysokość czesnego jak i dziennej stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

11.  Rodzice zobowiązani do regularnego uiszczania opłat (czesne i wyżywienie) najpóźniej do 15-ego dnia każdego miesiąca z góry. Opłatę za wyżywienie pomniejsza się o każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu następnym.

Szczegółowych informacji co do płatności za wskazany  miesiąc udziela właściciel  bądź dyrektor przedszkola .