O nas Drukuj

WESOŁE PRZEDSZKOLE powstało we wrześniu 2001r. w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 19 ( budynek GIMNAZJUM- główne wejście od ulicy )

Przedszkole  funkcjonuje zgodnie z Nową Ustawą o Systemie Oświaty i Zarządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych.

Naszymi przedszkolakami są dzieci w wieku od 2 roku do 6 lat.
Prowadzimy również grupę "0".

Od początku istnienia WESOŁEGO PRZEDSZKOLA placówką kieruje Pani dyrektor Halina Efir.

Nasze Przedszkole jest miejscem, w którym zapewniamy dzieciom:

  •     radość i bezpieczeństwo,
  •     profesjonalną opiekę i edukację,
  •     ciepłą i serdeczną atmosferę która zapewni dobrą i szybką adaptację w nowym środowisku


Wdrażamy nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania , rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez kreatywne gry i zabawy edukacyjne.

Naszym celem jest by dzieci były:

  •     samodzielne
  •     chętne do zabaw z rówieśnikami
  •     aktywne i twórcze
  •     wrażliwe na potrzeby innych
  •     rozumiały siebie i świat


Wychowankowie WESOŁEGO PRZEDSZKOLA chętnie przyprowadzają  do nas swoje dzieci, a  w ich sercach i pamięci pozostały wspomnienia z dawnych, dobrych czasów w przedszkolu.